Nhà hàng Đà Lạt - DaLat Restaurant - Món ngon ở Đà Lạt

Event.GetbyCategoryTitle

  Tuyển nhân viên lập trình

  Công ty TNHH thiết bị an ninh & ứng dụng công nghệ Trấn Bảo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là đơn vị đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng thời đại, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để nâng cao năng lực bản thân, đãi ngộ xứng đáng, trọng dụng nhân tài.Menu.Detail

  Tuyển nhân viên quản trị server

  Công ty TNHH thiết bị an ninh & ứng dụng công nghệ Trấn Bảo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là đơn vị đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng thời đại, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để nâng cao năng lực bản thân, đãi ngộ xứng đáng, trọng dụng nhân tài.Menu.Detail

  Tuyển nhân viên SEO website

  Công ty TNHH thiết bị an ninh & ứng dụng công nghệ Trấn Bảo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là đơn vị đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng thời đại, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để nâng cao năng lực bản thân, đãi ngộ xứng đáng, trọng dụng nhân tài.Menu.Detail

  Tuyển nhân viên kế toán

  Tuyển nhân viên kế toánMenu.Detail

  Tuyển nhân viên lễ tân

  i-Hotel là khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2014. Là đơn vị trẻ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, i-Hotel với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động làm nòng cốt là sức mạnh nội lực cùng môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để nâng cao năng lực bản thân, đãi ngộ xứng đáng, trọng dụng nhân tài.Menu.Detail

  Top