Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng

Address: 1 TRIỆU VIỆT VƯƠNG, P4, ĐÀ LẠT

Email: trendinhdoitrang@gmail.com