Nai xào lăn

160,000 VNĐ

Nai xào lăn

Nai nướng tây nguyên

300,000 VNĐ

Nai nướng tây nguyên

Thỏ nướng muối ớt

160,000 VNĐ

Thỏ nướng muối ớt

Thỏ roti + Khoai tây chiên

180,000 VNĐ

Thỏ roti + Khoai tây chiên

Nai xào sả ớt

160,000 VNĐ

Nai xào sả ớt

Ếch om chuối đậu

240,000 VNĐ

Ếch om chuối đậu

Ếch núp rơm

160,000 VNĐ

Ếch núp rơm

Bạch tuộc xông hơi

160,000 VNĐ

Bạch tuộc xông hơi

Bạch tuộc nướng

160,000 VNĐ

Bạch tuộc nướng

Mực nướng muối ớt

160,000 VNĐ

Mực nướng muối ớt

Tôm nướng muối ớt

180,000 VNĐ

Tôm nướng muối ớt

Heo tộc xào lăn

250,000 VNĐ

Heo tộc xào lăn