Ếch om chuối đậu

240,000 VNĐ

Ếch om chuối đậu

Nai xào sả ớt

160,000 VNĐ

Nai xào sả ớt

Thỏ roti + Khoai tây chiên

180,000 VNĐ

Thỏ roti + Khoai tây chiên

Thỏ nướng muối ớt

160,000 VNĐ

Thỏ nướng muối ớt

Nai nướng tây nguyên

300,000 VNĐ

Nai nướng tây nguyên

Nai xào lăn

160,000 VNĐ

Nai xào lăn